Amateur kunstbranche

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het beschrijven van het aantal leerlingen, cursisten en cursussen en de bedrijfseconomische situatie van de amateur kunstbranche

Doelpopulatie

Samengestelde populatie bestaand uit leden van de Kunstconnectie en bedrijven uit het bedrijvenregister.

Statistische eenheid

Instellingen die amateurkunst doceren.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming van de instellingen die amateurkunst doceren.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke enquêtering van de instellingen die amateurkunst doceren.

Berichtgevers

Instellingen die amateurkunst doceren.

Steekproefomvang

Instellingen die amateurkunst doceren: ongeveer 300 instellingen.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd. Samengestelde cijfers of geschatte cijfers worden vergeleken met onderzoeksresultaten uit eerdere jaren en met beschikbare branchegegevens.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het responscriterium is 75 procent van de integraal waargenomen populatie.