Verschillende methoden om clusters van bedrijven te meten

Om recht te doen aan de verschillende methoden van clusteronderzoek is in dit rapport een overzicht gegeven van verschillende maten om clusters van bedrijven te meten. Aan de hand van empirische voorbeelden wordt geprobeerd aan te geven welke maten bij welke (beleidsvraagstukken) vraagstukken het beste toegepast kunnen worden.