Vernieuwing steekproef huurenquête, rapport 2015

De Huurenquête is een onderdeel van de Consumentenprijsindex. Met de Huurenquête wordt jaarlijks (per 1 juli) de ontwikkeling van woninghuren gemeten. Tevens wordt de Huurenquête gebruikt om de prijsontwikkeling van het wonen in de eigen woning te ramen in de CPI. In dit rapport wordt een viertal mogelijke aanpassingen van de Huurenquête onderzocht.