Time patterns, geospatial clustering and mobility statistics

In 2010 heeft het CBS verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om zogenaamde geanonimiseerde mobiele netwerk data te gebruiken voor het maken van statistieken. Mobiele netwerk data betreffen de locatiedata van mobiele telefoons via zendmasten. Dit rapport beschrijft de eindresultaten

.