Tijdreeks cao-lonen 2010=100

Omslag, Tijdreeks cao-lonen 2010=100

Deze tijdreeks is tot stand gekomen door oudere versies van indexreeksen om te rekenen naar het basisjaar 2010=100, voor zover veranderingen in de bedrijvenclassificatie dit toelaten.

Er is de beschikking over de reeksen van de basisjaren 1972, 1980, 1990, 2000 en 2010. De meest recent gepubliceerde cijfers zijn hierbij het uitgangspunt, d.w.z. de oude reeksen worden gekoppeld aan de huidige publicatie met basisjaar 2010.