Seizoencorrectie

Veel economische tijdreeksen op het CBS vertonen seizoen- en/of werkdageffecten. Zo zal bijvoorbeeld het energieverbruik van huishoudens hoger zijn in de winter dan in de zomer. Bij het interpreteren van maand-op-maand of kwartaal-op-kwartaal cijfers, is men vooral geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de cijfers los van deze effecten. Het CBS publiceert daarom vaak zowel de seizoen- en/of werkdaggecorrigeerde reeksen als de ongecorrigeerde reeksen. De standaardmethode op het CBS voor seizoen- en werkdagcorrectie, en de bijbehorende software, wordt X12-ARIMA genoemd. In dit rapport worden zowel de methode als de software besproken. Ook wordt er een uitgebreid voorbeeld gegeven van het toepassen van het X12-ARIMA-programma op een CBS-tijdreeks.