Reparatie methodebreuken tijdreeksen gezondheid

Het belangrijkste probleem van de lange tijdreeks van gezonde levensverwachting was dat de tijdreeks met gezondheidsdata gecorrigeerd diende te worden voor gevolgen van de wijzigingen in de enquête Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en de Gezondheidsenquête. In deze nota wordt verslag gedaan van de wijze waarop de reparatie van deze methodebreuken heeft plaatsgevonden.