Reconstructiemogelijkheden van lange tijdreeksen van de doodsoorzakenstatistiek

Het CBS heeft sinds 1901 een statistiek van doodsoorzaken. Door herziening van de classificatie (International Classification of Diseases, inmiddels versie ICD-10) en door wijzigingen in de interpretatie van de classificatie (“codeerafspraken”) zijn diverse gegevensbreuken in deze statistiek ontstaan. Van deze breuken is in het verleden geen consequente verslaglegging gemaakt. Doel van dit onderzoek is de gegevensreeksen vanaf 1950 tot 2010 te onderzoeken op breuken en indien nodig en mogelijk deze reeksen te reconstrueren zonder breuken.