Proces- en onderzoeksdocumentatie IVM 2011

De belangrijkste achterliggende gegevens van het uitvoeringsproces van de Integrale Veiligheidsmonitor 2011.