OViN 2017 plausibiliteitsrapportage

Paper cover lichtblauw

Plausibiliteitsanalyse van de belangrijkste resultaten uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2017.

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) verschaft adequate informatie over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking beschreven naar plaats van herkomst, bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en de reismotieven voor de verplaatsingen. De plausibiliteitsanalyse is gericht op de belangrijkste resultaten uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2017. Het OViN is uitgevoerd door het CBS in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.