Overheidsfinanciën volgens Sixpack-richtlijn

In 2011 heeft de Europese Unie de Enhanced Economic Governance package aangenomen met als doel het toezicht op de macro-economie in Europa te verbeteren en daarbij de hervorming van het Stabiliteits- en groeipact te ondersteunen. Dit pakket van wetgevende maatregelen bestaat uit vijf verordeningen en één richtlijn en wordt daardoor ook wel Sixpack genoemd.
Volgens de richtlijn (EU-2011/85) moeten alle EU-lidstaten met ingang van 2014 extra details publiceren over de overheidsfinanciën. Het CBS voert deze verplichting uit en publiceert de gevraagde statistieken op haar website. Het gaat hierbij om:

 

Inkomsten en uitgaven van de centrale overheid, de SZF en de lokale overheid conform de Sixpack-richtlijn zijn niet direct te vergelijken met de kwartaal- en jaarcijfers in de nationale rekeningen.
Voor transparantie en uitleg is een aansluitingstabel gepubliceerd die het verschil verklaart tussen enerzijds de administratieve maand- en kwartaalcijfers conform Sixpack en anderzijds de kwartaal- en jaarcijfers in de nationale rekeningen.