Operaties in het ziekenhuis - Mogelijkheden van verrichtingencijfers op basis van Diagnose Behandel Combinaties

De cijfers over operatieve verrichtingen van het CBS zijn voor het grootste gedeelte gebaseerd op gegevens uit de Landelijke Medische Registratie (LMR). Door een aantal oorzaken is de LMR de laatste jaren onvolledig wat betreft de geregistreerde verrichtingen. Daarom is in het kader van dit rapport onderzocht of het DBC Informatie Systeem (DIS) een alternatief is voor de LMR als bron voor de statistieken over operatieve verrichtingen in het ziekenhuis.