Onderzoeksrapportage creatieve industrie

In 2010 heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd naar de creatieve industrie. Ten eerste is er gekeken naar interne bronnen waarin gegevens over de creatieve industrie te vinden zijn. Er is daarnaast gekeken naar verschillende definities in de literatuur en er is overleg gepleegd over de definities met onder andere ministeries, onderzoeksbureaus en organisaties in de creatieve industrie. Uiteindelijk heeft het CBS gekozen om een enge definitie van de creatieve industrie te gebruiken in publicaties. De onderbouwing van dit besluit en alle andere conclusies worden in dit onderzoeksrapport beschreven.