Onderzoeksbeschrijving OViN 2017

Beschrijving van de onderzoekmethode van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) 2017.

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) verschaft adequate informatie over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking beschreven naar plaats van herkomst, bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en de reismotieven voor de verplaatsingen. Het OViN is uitgevoerd door het CBS in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.