Onderzoek met Jobfeed data. De inzet van internetwaarneming bij de vacaturestatistieken: eindrapportage werkzaamheden 2011

Het CBS heeft in 2011 en 2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van innovatieve methoden om statistieken te maken. Daarbij gaat het om het gebruik van bijvoorbeeld internetrobots en de inzet van smartphones. Deze methoden vallen onder de verzamelnaam “Internet als Databron (IaD)” of recent onder “Big data”.  In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de mogelijkheden om data over vacatures van het internet te gebruiken voor het maken van vacaturestatistieken en deze te vergelijken met cijfers van de eigen vacaturestatistiek. Dit onderzoek is in 2012 vervolgd.