Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2015=100

In dit document wordt de basisverlegging beschreven van de Outputprijsindex bouwkosten van nieuwbouwwoningen van 2010=100 naar 1015=100.

Ieder kwartaal publiceert het CBS cijfers in de reeks van Nieuwbouwwoningen, outputprijsindex bouwkosten (O-PINW). Deze prijsindexcijfers geeft inzicht in het verloop van de bouwkosten van nieuwe woningen in Nederland.

Met ingang van de publicatie over het eerste kwartaal van 2018, wordt de O-PINW vanaf het eerste kwartaal van 2012 berekend en gepubliceerd met het jaar 2015 als nieuw referentiejaar (2015=100).