Netherlands Pilot Project on Morbidity Statistics

Ten behoeve van een pilot van Eurostat hebben het CBS en het RIVM dit engelstalig rapport samengesteld over de haalbaarheid van het leveren van Nederlandse incidentie- en prevalentiegegevens voor een uitgebreide lijst ziektes en aandoeningen.

Het rapport:

Annex 2: