Methoderapport verkeersprestaties speciale voertuigen

In rapport wordt uitgebreid ingegaan op de methode van het onderzoek Verkeersprestaties speciale voertuigen dat door het CBS is uitgevoerd in opdracht van de EmissieRegistratie (ER). Bij speciale voertuigen gaat het om een gevarieerde groep voertuigen, zoals campers, brandweerwagens, vuilniswagens. Voor het onderzoek zijn gegevens van de Nationale Auto Pas (NAP) en de Dienst Wegverkeer (RDW) gebruikt. Het rapport bevat een Engelse samenvatting.