Methodenbeschrijving prijsindices GWW

Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop de prijsindices van de Grond,- water,- en Wegenbouw worden samengesteld door het CBS.