Methodebeschrijving Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100

Beschrijving van de berekeningsmethode van het Inputprijsindexcijfer nieuwe woningen: het wegingschema, de formules en wijze hoe deze index wordt berekend. De gegevensverzameling en het productieproces worden in dit document niet behandeld.