Methodebeschrijving eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Uitgebreide methodebeschrijving van de eindverbruikersprijzen van aardgas en elektriciteit. Belangrijk hierbij zijn de componenten waaruit deze prijzen zijn opgebouwd.