Methode heropnamenratio in ziekenhuizen, 2016

Berekeningsmodellen (2016) voor het bepalen van heropnamenratio’s voor Nederlandse ziekenhuizen, gecorrigeerd voor verschillen in case-mix. Dit Engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekeningsmodellen van 2016. De modellen zijn berekend op basis van data uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van DHD.

Anders dan vorig jaar, zijn nu twee modellen geproduceerd: een model voor heropnamen binnen hetzelfde ziekenhuis (intra-hospital model) en een model dat ook heropnamen in een ander ziekenhuis meeneemt (inter-hospital model). Het rapport bevat ook een evaluatie van de kwaliteit van de modellen.

Bijgevoegde Excelbestanden ‘coefficients intra-hospital model.xlsx’ en ‘coefficients inter-hospital model.xlsx’ bevatten per diagnosegroep de coëfficiënten en standaardfouten van de modellen.

In de heropnamenmodellen worden dezelfde variabelen gebruikt als door het CBS worden toegepast in het model voor de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Voor de indeling van de variabelen wordt daarom verwezen naar het bestand 'Classification of variables HSMR 2016' en het methoderapport van de HSMR 2016, zie de link hieronder.