Marge rond sterftecijfers bij statistiek 'Sterfte na eerste ziekenhuisopname'

De formule voor de marge van de sterftecijfers is bij benadering 1,16*1,96*WORTEL(p*q/n), waarbij:

  • p de kans is op overlijden (eenjaarssterftepercentage);
  • q (=1-p) de kans is op niet overlijden;
  • n de omvang is van de onderzoekspopulatie (aantal personen met eerste opname);
  • De factor 1,16 (Kish-factor) in de formule een correctieterm is, die samenhangt met het feit dat de onderzoekspopulatie (n) opgehoogd is.

De eenjaarssterfte ± de marge levert het 95%-betrouwbaarheidsinterval. Dit is het gebied waarbinnen de eenjaarssterfte, met een betrouwbaarheid van 95 procent, zich zal bevinden. Voor de gecorrigeerde sterftecijfers kan dezelfde marge gehanteerd worden als voor de eenjaarssterfte na eerste ziekenhuisopname.