Leeswijzer StatLine-tabel Arbeidsmarktmobiliteit na één jaar

Hieronder komen een drietal voorbeelden aan bod, die aangeven hoe de StatLine-tabel over arbeidsmarktmobiliteit na één jaar kunnen worden gelezen.

Voorbeeld 1

Bij de onderwerpen is gekozen voor ‘Begin periode, werkzame beroepsbevolking’. Bij arbeidspositie einde periode zijn alle vier kenmerken gekozen. De periode is 2008. Op deze manier wordt voor de werkzame beroepsbevolking in 2008 de arbeidsmarktpositie in 2009 getoond. Voorbeeldtabel 1 laat zien dat er in 2008 (begin periode) in totaal 7 410 duizend personen behoren tot de werkzame beroepsbevolking. Vervolgens komt naar voren dat in 2009 (einde periode) nog steeds 6 889 duizend personen behoren tot de werkzame beroepsbevolking. Daarnaast zijn er 170 duizend personen werkloos geworden en behoren 350 duizend personen tot de niet-beroepsbevolking in 2009.

Voorbeeldtabel 1

voorbeeldtabel 1

Voorbeeld 2

Bij de onderwerpen is gekozen voor ‘Begin periode, werkloze beroepsbevolking’. Bij arbeidspositie einde periode zijn alle vier kenmerken gekozen. De periode is wederom 2008. Voorbeeldtabel 2 geeft dan voor werklozen in 2008 hun arbeidsmarktpositie in 2009. In 2008 zijn er 304 duizend werklozen. In 2009 hebben er hiervan 118 duizend werk gevonden (werkzame beroepsbevolking). Verder zijn er 89 duizend nog steeds werkloos in 2009 en behoren er 97 duizend tot de niet-beroepsbevolking.

Voorbeeldtabel 2

voorbeeldtabel 2

Voorbeeld 3

Bij de onderwerpen is gekozen voor ‘Begin periode, totaal 15 tot 65 jaar’. Bij arbeidspositie einde periode zijn weer alle vier kenmerken gekozen. De periode is 2008. Er is dus nu gekozen voor alle personen in 2008 in de leeftijd 15 tot 65 jaar. Het gaat hierbij om 10 970 duizend personen. Voorbeeldtabel 3 laat de arbeidspositie van deze personen aan het einde van de periode in 2009 zien. In 2009 zijn er hiervan 7 373 duizend die behoren tot de werkzame beroepsbevolking. Daarnaast zijn er 379 duizend werkloos en behoren er 3 218 duizend tot de niet-beroepsbevolking. Let hierbij op de verschillen met voorbeeldtabel 2. Voorbeeldtabel 2 laat het totale aantal werklozen aan het begin van de periode in 2008 zien. Toen waren er nog 304 duizend werklozen. De werkloosheid is dus toegenomen in de periode 2008/’09 met 75 duizend personen.

Voorbeeldtabel 3

voorbeeldtabel 3