Kwaliteitsrapport BOP ITSS FDI 2016.

Kwaliteitsrapport betreffende de betalingsbalans (BOP), internationale handel in diensten statistiek (ITSS) en de buitenlandse directe investeringen (FDI), 2016.

Het doel van het kwaliteitsrapport is het overzicht te geven van de jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling door Eurostat over de betalingsbalans (BOP), internationale handel in diensten statistiek (ITSS) en de buitenlandse directe investeringen (FDI) over het jaar 2015.

Het kwaliteitsrapport is opgesteld op basis van het nationale kwaliteitsrapport en is vooraf ingevuld door Eurostat. Elke lidstaat dient de vooraf ingevulde gegevens te controleren en zo nodig te voorzien van commentaar over mogelijke afwijkingen met betrekking tot vaste beoordelingscriteria.

Elk jaar krijgt elke lidstaat het kwaliteitsrapport van Eurostat over de betalingsbalans (BOP), Internationale handel in diensten statistiek (ITSS) en directe buitenlandse investeringen (FDI). Dit rapport, genoemd “nationaal kwaliteitsrapport”, wordt vooraf door Eurostat ingevuld met informatie over indicatoren, BOP / ITGS, bilaterale asymmetrie en zo voort. De kwaliteitsbeoordeling gebeurd op de volgende onderdelen: relevantie, nauwkeurigheid, tijdigheid en punctualiteit, toegankelijkheid en duidelijkheid, vergelijkbaarheid en coherentie. Lidstaten controleren het vooraf ingevulde nationale kwaliteitsrapport en voorzien het van eigen commentaar en sturen deze ter beoordeling terug aan Eurostat. Op grond van de verzamelde informatie voltooit Eurostat het kwaliteitsassessment en schrijft een samenvattend kwaliteitsverslag.