Kwaliteitsrapport Arbeidsongeschiktheidsuitkeringenstatistiek (AUS)

Dit rapport heeft tot doel een overzicht te geven van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringenstatistiek (AUS). Aspecten die aan de orde komen zijn het doel van de statistiek, het statistisch proces, de kwaliteit van de cijfers, de gebruikte methodiek, de StatLinetabellen die over deze statistiek informatie verschaffen en verschillende soorten referenties.