Internationale goederenhandel, trendbreuk 2007-2008

De cijfers van de internationale goederenhandel van Nederland in 2008 zijn minder vergelijkbaar met de cijfers in 2007, omdat ze een trendbreuk vertonen. In dit document wordt beschreven hoe deze trendbreuk is ontstaan. Daarnaast wordt deze trendbreuk, voor zover mogelijk, gekwantificeerd.

In de volgende tabel staan de uitkomsten van de internationale goederenhandel in 2007. De oorspronkelijke cijfers staan voorop, daarna volgen de herberekende cijfers. Hiermee zijn de verschillen berekend. Op deze manier is goed zichtbaar wat de gevolgen zijn van de wijzigingen op detailniveau. Deze cijfers zijn op 15 april 2008 bijgewerkt met de nieuwste gegevens.

De kerncijfertabel bevat onder "Actuele reeks vanaf 2007" de uitkomsten van de goederenhandel voor 2007 en de nu beschikbare maanden van 2008. Voor beide jaren is hier dezelfde (verbeterde) methode gebruikt. Hiermee zijn deze cijfers ook op detailniveau goed vergelijkbaar.