Integration of international trade and transport flow statistics for the Netherlands

Dit rapport beschrijft een bij het CBS uitgevoerd onderzoek naar het integreren van de transport- en handelsstatistieken met als doel een complete en consistente database met gegevens over internationale handels- en transportstromen op te bouwen.