Het eindrapport CBS-Stratix - Iping FINAL over Infrastructuur en toegang breedband

Het CBS heeft in 2011 en 2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van innovatieve methoden om statistieken te maken. Daarbij gaat het om het gebruik van bijvoorbeeld internetrobots en de inzet van smartphones. Deze methoden vallen onder de verzamelnaam “Internet als Databron (IaD)” of recent onder “Big data”.  In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de mogelijkheden om een op pc’s te installeren applicatie te gebruiken die de daadwerkelijke breedbandsnelheid van gebruikers meet en de resultaten daarvan te relateren aan de geadverteerde snelheden van providers.