Gezondheidsmonitor: Onderzoek naar de gezondheid en de gezondheidsbeleving van burgers op landelijk en lokaal niveau

In 2012 wordt een landelijk gezondheidsonderzoek uitgevoerd. In totaal krijgen zo’n 700 duizend inwoners van Nederland een vragenlijst van het CBS of van de GGD.

Achtergrond en doel

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Nederland) zijn een samenwerking gestart. Met als doel: één gezondheidsmonitor met vergelijkbare gegevens op landelijk, regionaal, en lokaal niveau. Gemeenten, provincies en rijk krijgen zo inzicht in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers. Dit dient als basis voor nieuwe beleidsplannen.

Tot nu toe was het zo dat de GGD’en in opdracht van gemeenten periodiek lokale en regionale cijfers verzamelden door middel van enquêtes. Het CBS deed dit jaarlijks voor landelijke en regionale cijfers, door middel van de Gezondheidsenquête. De cijfers uit deze twee enquêtes waren niet goed vergelijkbaar met elkaar.

In de nieuwe samenwerking is de methodiek en een deel van de vraagstellingen nu op elkaar afgestemd, waardoor de uitkomsten wel vergelijkbaar zijn. In het najaar van 2012 zullen de GGD’en hun enquête houden. Het CBS enquêteert het hele jaar door. Het samenvoegen van de enquêtes van GGD en CBS levert eenduidige landelijke cijfers op over gezondheid, waarbij ingezoomd kan worden naar regio’s en gemeenten. Dit gezamenlijke onderzoek zal eens in de 4 jaar herhaald worden.

Samenwerking en gegevensuitwisseling

Doordat dit onderzoek een samenwerking is tussen CBS, RIVM en GGD’en, wordt er efficient gewerkt. Tussen de partijen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens; dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Zo leveren de partijen elkaar gegevensbestanden voor onderzoeksdoeleinden. Deze gegevensbestanden bevatten geen persoonsgegevens zoals naam en adres. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld. De gegevens worden alleen voor statistieken gebruikt.

Voor dit onderzoek worden ook gegevens uit bestanden van andere instellingen gecombineerd met de informatie die u zelf geeft. Deze koppeling gebeurt geautomatiseerd, er worden geen persoonsgegevens zoals naam en adres gebruikt. Uit de Gemeentelijke basisadministratie wordt geslacht, leeftijd, herkomst, huishoudsamenstelling en burgerlijke staat gehaald, en uit een register van de belastingdienst een indicatie van het huishoudinkomen. Door het combineren van de enquêtegegevens met gegevens uit andere bronnen duurt de vragenlijst niet te lang en werken we zo zuinig mogelijk.

Het CBS gaat zorgvuldig om met alle door haar verkregen gegevens. Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens bij CBS-onderzoek vindt u hier.