Gevolgen wijziging kwartaalaangiften btw per 1 juli 2009

In verband met de kabinetsmaatregel per 1 juli 2009 waarin aan bedrijven de mogelijkheid is geboden om van btw-aangifte per maand over te stappen naar btw-aangifte per kwartaal, heeft het CBS maatregelen moeten nemen om de kwaliteit van de statistieken te garanderen na het wegvallen van de maandelijkse btw-informatie van de Belastingdienst. Omdat het CBS zich al jaren inzet om de administratie lastendruk voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken, is deze bijzondere situatie aanleiding geweest om nader onderzoek te doen naar de effecten op de betrouwbaarheid van de statistiek. Ook is daar aanvullende externe wetenschappelijke expertise bij betrokken om het onderzoek te valideren. Bijgaande documenten bevatten een samenvatting van de onderzoeken die gedaan zijn naar aanleiding van deze kabinetsmaatregel en het externe advies hierover dat door CBS is ingewonnen.

1. Managementsamenvatting analyses btw Internationale Handel

2. Rapport RAND inzake advies gevolgen wijziging btw-aangifte