Flexibele schil

Het gaat bij de flexibele schil om banen van werknemers. Een flexibele baan is een tijdelijke baan, een baan als uitzendkracht, oproepkracht of stagiaire, of een baan met een vast dienstverband, waarbij de duur van de baan maximaal twee maanden bedroeg. In het laatste geval duurde de baan niet langer dan de proefperiode of was de baan ten onrechte als een vaste baan geclassificeerd. Flexibele arbeid gaat vanwege het flexibele karakter gepaard met periodes zonder werk. De flexibele schil bevat alle werknemers die in een flexibele baan zitten óf in een korte periode tussen twee flexibele banen in zonder werk zitten. Deze tussenperiode mag maximaal drie maanden zijn.

Voor het samenstellen van de StatLine tabellen over de Flexibele schil is gebruik gemaakt van de Polisadministratie, de gezamenlijke basisregistratie van de Belastingdienst, het UWV en het CBS. In de Polisadministratie zijn de gegevens van werknemers en hun inkomstenverhoudingen opgeslagen die met de loonaangifte van de werkgevers aan de Belastingdienst, het UWV en het CBS zijn verstrekt. De gecontroleerde en verwerkte polis data zijn opgenomen in het Sociaal Statistisch Bestand (SSB)  van het CBS.

De Polisadministratie bevat o.a. gegevens over de soort werknemersbaan (uitzendbaan, oproepbaan, stageplek, baan in sociale werkplaats, baan als directeur groot aandeelhouder of reguliere baan), de contractsoort (tijdelijk of vast) en de begin- en einddatum van de baan. Voor de tabellen over de Flexibele schil is gekeken naar de hoofdbaan van werknemers (dat is de baan waarin het meeste wordt verdiend). Ook als mensen naast een flexibele hoofdbaan een vaste baan hebben of als zelfstandige werken worden ze tot de flexibele schil gerekend. Voor het bepalen van personen in de flexibele schil is naast de Polisadministratie ook informatie gebruikt uit andere registers in het SSB over zelfstandigen en uitkeringen.

De populatie heeft betrekking op 15- tot 75-jarige inwoners van Nederland. De tabellen bevatten gegevens over het aantal personen dat in een jaar instroomt in de flexibele schil. De instroom in de flexibele schil in 2007 heeft dus betrekking op personen die in 2007 flexibele arbeid zijn gaan verrichten en in de drie maanden daarvoor geen flexibele baan hadden. Op basis van de polis gegevens kunnen personen worden gevolgd om na te gaan hoe lang zij in de flexibele schil verblijven. Personen stromen uit de flexibele schil uit als ze langer dan drie maanden geen flexibele baan hebben. De volgende uitstroomposities op de arbeidsmarkt worden onderscheiden: vast dienstverband, zelfstandige, geen werk geen uitkering, geen werk met uitkering. Van de personen die in de flexibele schil zijn ingestroomd kan op verschillende peilmomenten na instroom worden bekeken of ze zijn uitgestroomd en wat de positie op de arbeidsmarkt bij uitstroom is. Het gaat hier dus niet om de arbeidsmarktpositie op peilmoment, maar om de arbeidsmarktpositie bij uitstroom. Iemand die na één jaar is uitgestroomd naar geen werk geen uitkering, kan twee jaar na instroom alweer aan het werk zijn of inmiddels een uitkering hebben. Voor de detaillering naar persoons- regio- en bedrijfskenmerken zijn de gegevens gekoppeld met de Gemeentelijke Basisadministratie en het Algemeen Bedrijven Register. De regio heeft betrekking op de woonregio.