Eindrapport project smarter 2012

In dit rapport (maart 2013) wordt verslag gedaan van de achtergronden en resultaten van een project om meer inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden van smartphones bij de enquête Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). Het betreft onder meer het automatisch registreren van verplaatsingen via een te installeren applicatie (app) op smartphones en het opnemen van OViN-vragen in die app.