Eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar arbeidsgerelateerd verzuim in de Nationale VerzuimStatistiek

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Nationale Verzuimstatistiek (NVS) van het CBS uit te breiden met gegevens over arbeidsgerelateerd verzuim en dan met name arbeidsongevallen. Het rapport bevat een overzicht van mogelijke bronnen met gegevens over arbeidsgerelateerd verzuim en arbeidsongevallen.