Een proefonderzoek: Additionele informatie concerndiensten en holdings

In dit rapport wordt ingegaan op het ontwikkelen van een methode om meer en betere informatie te krijgen over holdings en hulpbedrijven. Centraal staan de dienstenstromen tussen holdings, hulpbedrijven en andere concernonderdelen, intraconcerndienstverlening.