Diagnose(groep) bij statistiek huisartscontacten

De huisarts registreert de diagnoses volgens de International Classification of Primary Care (ICPC-1). Voor de tabel zijn de diagnoses ingedeeld in groepen, waarbij de opzet van het classificatiesysteem gevolgd wordt.

De ICPC-1 bestaat uit 17 hoofdstukken, die ieder betrekking hebben op klachten, symptomen en ziekten behorende bij een bepaald orgaanstelsel of type probleem. Ieder hoofdstuk bestaat uit een deel ‘symptomen en klachten’ en een deel ‘ziekten’. De diagnosecodes bestaan uit een letter die het hoofdstuk aangeeft, gevolgd door 2 cijfers: 01-29 voor diagnoses van symptomen en klachten, 70-99 voor ziekten. Hoofdstuk Z 'Sociale problemen' bevat alleen codes in de range 1-29.

Niet optelbaar

Voor ieder hoofdstuk en voor ieder van de delen ‘symptomen en klachten’ en ‘ziekten’ wordt het aantal personen geteld dat een of meer episodes heeft gehad met een diagnose uit dat (deel van het) hoofdstuk. Het kan voorkomen dat eenzelfde persoon binnen hetzelfde hoofdstuk een episode heeft met een diagnose die valt onder het deel ‘symptomen en klachten’ en een andere episode met een diagnose die valt onder het deel ‘ziekten’. In dat geval heeft die persoon dus een of meer episodes uit een bepaald hoofdstuk en ook een of meer episodes uit ieder van de delen van het hoofdstuk. Als gevolg hiervan zijn aantallen personen in de verschillende delen niet optelbaar.

Voorbeeld: een persoon heeft in hetzelfde kalenderjaar binnen het hoofdstuk ‘zenuwstelsel (N)’ zowel een episode met eind-diagnose ‘hoofdpijn’ (onderdeel van deel ‘symptomen en klachten’) als een episode met de diagnose ‘multipele sclerose’ (onderdeel van deel ‘ziekten’). Deze persoon wordt dus geteld als een persoon met een of meer episodes in hoofdstuk ‘zenuwstelsel’, maar ook als een persoon met een of meer episodes in ieder van de delen ‘symptomen en klachten’ en ‘ziekten’.

Aangezien ook binnen de delen ‘klachten en symptomen’ en ‘ziekten’ een verdere uitsplitsing wordt weergegeven van (groepen) diagnoses doet zich ook binnen deze delen hetzelfde fenomeen voor.