Prijsindexcijfer Laspeyres

Bij deze methode wordt de prijs van een product uit de verslagperiode gerelateerd aan de prijs van hetzelfde product (dat wil zeggen met dezelfde kwaliteit en leveringscondities) in het basisjaar. In het geval van de statistiek Producentenprijzen wordt het prijsverloop gevolgd van een productenpakket, representatief voor een basisjaar
Terug naar artikel