CPI - Toelichting cijfers cpi van januari 2009

In 2009 zijn enkele beleidsveranderingen doorgevoerd die van invloed zijn op de inflatie. Dit document beschrijft de consequenties van deze wijzigingen voor de Consumentenprijsindex (CPI).