CPI - Huurwaarde in de CPI

In de Consumentenprijsindex (CPI) wordt elke maand de prijsontwikkeling gemeten van alle goederen en diensten die particuliere huishoudens voor consumptie aanschaffen. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de toegerekende huur voor eigenaarswoningen. In deze notitie wordt kort beschreven hoe de kosten van het wonen in een eigen woning in de CPI worden behandeld.