Omslag Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2020

CPI – Achtergrond jaarlijkse basisverlegging 2020

Deze paper geeft meer inzicht in de inhoud van de consumentenprijsindex (CPI), het zogenaamde mandje. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Van welke bestedingen meet het CBS de prijsontwikkeling? Welke gegevens worden hiervoor verzameld en wat wordt er gepubliceerd? Ook worden enkele achtergronden bij de wegingen van 2020 besproken.