CPI - Achtergrond jaarlijkse basisverlegging 2013

In de jaarlijkse basisverlegging worden er nieuwe bestedingsaandelen voor de Consumentenprijsindex (CPI) bepaald. Deze worden telkens in januari van een jaar voor het eerst gebruikt voor de berekening van de prijsindexcijfers en blijven een jaar constant. Dit document licht de achtergrond van de basisverlegging voor het verslagjaar 2013 toe.