CPI - Achtergrond jaarlijkse basisverlegging

Met ingang van 2007 is de berekening en de publicatie van de CPI gewijzigd. In 2007 is de reeks 2006 = 100 gestart en is er gestart met het jaarlijks bepalen van een nieuw mandje van bestedingen, de jaarlijkse basisverlegging.