CMFB MIP questionnaire for financial accounts

De financiële rekeningen worden samengesteld in nauwe samenwerking met de Nederlandse Bank (DNB). De samenstelling van de jaarlijkse financiële rekeningen is gebaseerd op een wettelijke verplichting voor CBS. De samenstelling van de kwartaaloverzichten wordt door CBS gedaan, waarmee aan de wettelijke verplichtingen van DNB wordt voldaan.