Bouwstenen voor een betere beschrijving van de interneteconomie

Aard en omvang van internet hebben zich zodanig ontwikkeld dat er voor het CBS aanleiding is zijn stelsel van statistieken op een aantal punten te herijken. Dit betreft onder andere het zoeken naar mogelijkheden om beter te voldoen aan de toenemende vraag van gebruikers naar méér en aparte statistische informatie over de interneteconomie. Deze notitie schetst het theoretisch kader om de interneteconomie statistisch beter in beeld te krijgen.