Bottom-up berekening CO2 vrachtauto's en trekkers

Dit rapport beschrijft het onderzoek Bottom-up berekening CO2 en brandstofverbruik van vrachtauto’s en trekkers dat door het CBS in opdracht van de EmissieRegistratie (ER) is uitgevoerd. Bij het onderzoek is samengewerkt met TNO. Doel van het onderzoek is om het brandstofverbruik  ‘fuel used’  te berekenen van vrachtwagens en trekkers en op basis daarvan CO2-emissies te berekenen. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van recente inzichten in het specifieke verbruik per kilometer van verschillende typen vrachtwagens en trekkers.