Belastingdruk en belastinguitgaven

Dit rapport bevat een verslag van een vooronderzoek naar een nieuwe statistiek over belastingdruk. Het is bedoeld als discussiedocument.