Basisverlegging Statistiek producentenprijzen

In het kader van de Statistiek producentenprijzen publiceert het CBS maandelijks indexcijfers over onder andere de afzet- en de importprijzen van een breed scala aan goederen en bedrijfstakken. De huidige indexcijferreeksen kennen het jaar 2000 als referentie (2000=100).

Eenmaal per vijf jaar wordt er bij deze statistiek een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd, waarbij een recenter referentiejaar wordt aangehouden. Bij de eerstvolgende basisverlegging wordt overgestapt naar basis 2005=100. Tegelijkertijd worden zowel de wegingen van de productgroepen als de wegingen van de bedrijven binnen de productgroepen aangepast, zodat deze de situatie van het referentiejaar representeren.

De maandelijkse publicatie van de uitkomsten geschiedt volgens de internationale classificaties die gelden voor goederen (ProdCom) en activiteiten (SBI). Onlangs zijn beide classificaties grootscheeps herzien en deze aangepaste versies zullen tegelijk met de overstap naar het nieuwe referentiejaar in gebruik worden genomen.

De eerstvolgende basisverlegging voor de Statistiek producentenprijzen wordt doorgevoerd met ingang van de publicatie die op 30 maart as zal verschijnen. Vanaf dat moment zijn de uitkomsten beschikbaar vanaf januari 2000 tot en met februari 2009 op basis van 2005=100.