Basisverlegging Nieuwbouwwoningen; outputprijs bouwkosten naar 2010=100

Ieder kwartaal publiceert het CBS cijfers in de reeks van Nieuwbouwwoningen,outputprijsindex bouwkosten (O-PINW). Met ingang van de publicatie over het eerste kwartaal van 2013, wordt de O-PINW vanaf het eerste kwartaal van 2008 berekend en gepubliceerd met het nieuwe referentiejaar 2010 (2010 = 100).