Standard International Trade Classification (SITC 1)

Indeling volgens de Standard International Trade Classification (SITC 1)

0         Voeding en levende dieren
1         Dranken en tabak
2         Grondstoffen, niet eetbaar, behalve brandstoffen
3         Minerale brandstoffen, smeermiddelen en dergelijke producten
4         Dierlijke en plantaardige oliën en vetten
5         Chemische producten
6         Fabrikaten hoofdzakelijk gerangschikt volgens de grondstoffen
7         Machines en vervoermaterieel
8         Diverse gefabriceerde goederen
9         Niet afzonderlijk genoemde goederen