Standard International Trade Classification (SITC 1)

Indeling volgens de Standard International Trade Classification (SITC 1)

0 Voeding en levende dieren
1 Dranken en tabak
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve brandstoffen
3 Minerale brandstoffen, smeermiddelen en dergelijke producten
4 Dierlijke en plantaardige oliën en vetten
5 Chemische producten
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschikt volgens grondstoffen
7 Machines en vervoermaterieel
8 Diverse gefabriceerde goederen
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen