Hiërarchische verdeling internationale handel in diensten

200  Totaal diensten
            205  Vervoersdiensten
                          206  Zeevaart
                                        207  Passagiersvervoer
                                        208  Vrachtvervoer
                                        209  Vervoersondersteunende diensten
                          210  Luchtvaart
                                        211  Passagiersvervoer
                                        212  Vrachtvervoer
                                        213  Vervoersondersteunende diensten
                          214  Overig vervoer 
                                        215  Passagiersvervoer
                                        216  Vrachtvervoer
                                        217  Vervoersondersteunende diensten
            Uitgebreide classificatie van overig vervoer
                                        219  Spoorvervoer
                                                      220  Passagiersvervoer
                                                      221  Vrachtvervoer
                                                      222  Vervoersondersteunende diensten
                                        223  Wegvervoer 
                                                      224  Passagiersvervoer
                                                      225  Vrachtvervoer
                                                      226  Vervoersondersteunende diensten
                                        227  Binnenvaart
                                                      228  Passagiersvervoer
                                                      229  Vrachtvervoer
                                                      230  Vervoersondersteunende diensten
                                        231  Vervoer per pijpleidingen en transport van elektriciteit
                                        232  Overige vervoersondersteunende diensten
            236  Reisverkeer
                          237  Zakelijk
                          240  Privé
            245  Communicatiediensten
                          246  Post- en koeriersdiensten
                          247  Telecommunicatiediensten
            249  Bouwdiensten
                          250  Bouwdiensten in het buitenland
                          251  Bouw diensten in Nederland
            253  Verzekeringsdiensten
            260  Financiële diensten
            262  Computer- en informatiediensten
                          263  Computerdiensten
                          264  Informatiediensten
            266  Royalty's en licentierechten
                          891  Franchises en soortgelijke gebruiksrechten
                          892  Andere gebruiksrechten en licenties
            268  Overige zakelijke diensten
                          269  Transitohandelsdiensten en andere aan de handel gerelateerde diensten
                          272  Operationele leasing
                          273  Overige zakelijke, professionele en technische diensten
                                        275  Juridische diensten
                                        276  Accounting-, auditing, boekhouding en belastingadvies
                                        277  Zakelijk advies, managementadvies en public relationsdiensten
                                        278  Adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen
                                        279  Research en ontwikkeling
                                        280  Architecten-, ingenieursdiensten en andere technische diensten
                                        282  Afvalverwerking en milieudiensten
                                        283  Landbouwkundige, mijnbouwkundige diensten en andere ter plaatse uitgevoerde diensten
                                        284  Andere niet elders genoemde zakelijke diensten
                                        285  Intraconcerndiensten, niet elders genoemd
            287  Persoonlijke, culturele en recreatieve diensten
                          288  Audiovisuele en verwante diensten
                          289  Andere persoonlijke, culturele en recreatieve diensten 
            291  Overheidsdiensten, niet elders genoemd